21/4/08

És possible canviar la realitat ?

A les terres del Ebre estem vivint en pròpia pell la diferència que hi ha entre la ideologia i la realitat. Tots creiem en la nova cultura del aigua, tots pensem que l’aigua s’ha de reutilitzar i s’han de fer ciutats sostenibles, que l’industria s’ha de posar al costat dels rius i ningú té dret de créixer més enllà de les seves pròpies possibilitats naturals. Tot això ho signa qualsevol partit quan es troba a l’oposició. Però, amic meu, quants ens trobem ocupant llocs importants dins del govern els punts de vista canvien radicalment.

És clar que aquesta democràcia és de fireta.,és una democràcia hereva del franquisme, de la por als poders fàctics i de la pròpia covardia d’ un poble que no va ser capaç d’ evitar que el dictador moris tranquil·lament al seu llit. Però també és una democràcia capitalista on els interessos econòmics son més importants que la lògica. Com, sinó, se pot entendre que Tarragona tingui un dels polígons industrials més importants del estat espanyol i la seva falta d’aigua sigui històrica.? Com podem entendre que la ciutat de Barcelona continuï creixent sense mesura i el riu que rega les seves terres sigui un riu tant esquifit com el Llobregat? Com podem entendre que Les Terres del Ebre regades generosament per l’ Ebre sigui una terra pobra i deshabitada?

Interessos econòmics ens marquen el camí. No hi ha ningú capaç de trencar la tendència, ni partits polítics, ni plataformes.

Va, això de la democràcia és un cachondeo.

Salut.