22/9/08

bosses

Una petita mostra
de la bruticia


a la benzinera Bon Area

Quí és el responsable de la neteja?